ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.casaart.bg.

1. Общи условия

 • Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между КАЗА АРТ ООД, наричан по-долу ‘КАЗА АРТ’ от една страна и посетителите и потребители на Интернет електронен магазин, намиращ се на Интернет адрес (домейн) http://www.casaart.bg//(наричан за краткост Сайт или Електронен магазин).
 • Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.casaart.bg ще наричаме за краткост Потребител.
 • КАЗА АРТ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:

област Ловеч, община Троян, с Орешак 5630, ул. „Стара планина“ № 44

ЕИК: 201698357

Телефон за запитвания и поръчки: +359 879 926 758

Имейл за запитвания и поръчкиinterior@casaart.bg

Шоурум: Хотел Каза Арт в Орешак до Троянския манастир

 • Тези условия обвързват всички потребители. При зареждането на която и да е страница от Електронния магазин с вградените хипер-връзки в нея, с натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страницата, както и в другите страници на http://www.casaart.bg/  (с изключение на линка към настоящите Общи условия) потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.
 • Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.casaart.bg IP адрес на потребител, както и друга информация.
 • КАЗА АРТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.casaart.bg. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.
 1. Предлагани продукти
 • Електронният магазин КАЗА АРТ предлага на посетителите да разглеждат и да поръчват продуктите и услугите, презентирани в него, както и да направят поръчка за изготвянето на индивидуален проект и изработването на мебели въз основа на този проект.
 • Продуктите в Електронния магазин, които са налични за закупуване, са ограничени само до посочените условия. КАЗА АРТ има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.casaart.bg.
 • Моделите на мебели, които са презентирани в Електронния магазин на КАЗА АРТ са част от реализираните от КАЗА АРТ проекти. Част от тях може да не са налични, а могат да бъдат изработени при заявка от страна на Потребителя, като стандартните условия за поръчка на изработка са описани в съответната продуктова страница.
 • Снимките и визуализациите, показващи цветовете на предлаганите продукти, могат да изглеждат различно, в зависимост от настройките на монитора.
 • КАЗА АРТ има право да променя цените на наличните за закупуване продукти по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. За мебели, изработвани по проект или по поръчка за изработка, Потребителят е длъжен да заплати цената, определена в потвържеднието за приемане на поръчката.
 • При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

 

 1. Отговорност
 • КАЗА АРТ полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от дружеството стоки и услуги на своя Сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски или неточности. КАЗА АРТ не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на Сайта информация и не може да бъде отговорно за евентуални грешки или пропуски. КАЗА АРТ не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на Сайта на КАЗА АРТ.
 • КАЗА АРТ не носи отговорност в случай, че поръчаните и изработени от КАЗА АРТ мебели не могат да бъдат внесена в помещението на клиента, за което са предназначени, по обичаен метод (през входната врата).
 • В случай на поръчка на мебели по индивидуални размери на Потребителя, КАЗА АРТ не носи отговорност, в случай, че мебелите, изработени по предоставени от Потребителя размери, не съответстват на изискванията на Потребителя и не могат да бъдат поставени на желаните от Потребителя места.
 • При допуснати технически грешки от страна на Потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, КАЗА АРТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на Потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, КАЗА АРТ се задължава да ги възстанови.
 • Ограничение на отговорността

С цел закупуването и поръчването за изработка на продукти от КАЗА АРТ Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка. Можете да се запознаете с Политиката за поверителност тук.

 1. Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, касаеща продукти, които са налични за закупуване на сайта:

 1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.
 2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е КАЗА АРТ ООД, ЕИК: 201698357
 3. Седалище и адрес на управление на доставчика: област Ловеч, община Троян, с Орешак 5630, ул. „Стара планина“ № 44, телефон на потребителя – +359 879 926 758,http://www.casaart.bg/, e-mail:interior@casaart.bg
 4. Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: област Ловеч, община Троян, с Орешак 5630, ул. „Стара планина“ № 44.
 5. Крайната цена на стоките, които са налични за закупуване, е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащанепри финализиране на поръчката.
 6. Електронният магазин не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.
 7. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която Електронния магазин се задължава да достави стоките или да извърши услугите

Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”

 1. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора

Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:

 • датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или
 • в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или
 • в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: (i) датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да КАЗА АРТ посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител.

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ (Приложение № 1) или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail: interior@casaart.bg, като в случай че използва тази възможност, КАЗА АРТ във възможно най-кратък срок ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

В случай, че потребителят се откаже от договора, КАЗА АРТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от aroma.bg), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира КАЗА АРТ за неговото решение за отказ от договора.

КАЗА АРТ извършва възстановяването само по банкова сметка на клиента.

КАЗА АРТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на КАЗА АРТ или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал КАЗА АРТ за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на КАЗА АРТ преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

 1. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката наКАЗА АРТ.
 2. Правото на отказ не може да бъде упражнено при поръчка за индивидуална изработка.
 3. Несъответствия на стоките и рекламации.

Внимание! При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.

При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, КАЗА АРТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

В случай на липсващи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, КАЗА АРТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите КАЗА АРТ възстановява съответната сума.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: +359 879 926 758. При констатация на дефектен продукт, КАЗА АРТ се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на КАЗА АРТ.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

В случай, че не можем да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 1. Поръчки на продукти за изработка и по индивидуален проект
 • Мебелите от всички колекции на КАЗА АТР, които са публикувани на Сайта, могат да бъдат поръчани за индивидуална изработка в желания материал, цвят и вид на повърхностна обработка по имейл, по телефон или директно в шоурума.
 • За да бъде поръчан за изранотка някой от артикулите предлагани на Сайта на КАЗА АРТ, Потребителят трябва да отправи запитване чрез попълване на формата за запитване, която се отворя, следвайки бутона Запитване в секция Контакти или да се свържете с КАЗА АРТ по телефона или чрез имейл и да се организира среща. Съветваме да се премине към поръчване на дадена мебел от електронния магазина, след като Потребителят подробно се е запознал с нейните характеристики в описанието й. Посочването на неверни данни от страна на Потребителя прави поръчката невалидна и не обвързва КАЗА АРТ със задължението за изпълнение на поръчката. След попълване на данните за Поръчка, Потребителят има право на корекции по тях до момента на подписване на договора или потвърждение на поръчката от страна на КАЗА АРТ.  След този момент промени в данните за поръчката на мебели от електронния магазин http://www.casaart.bg/ могат да се правят само с изричното съгласие на КАЗА АРТ.
 • При регистриране на поръчка за изработка КАЗА АРТ изпращана Потребителя потвърждение за получаване на поръчката на посочения имейл и/или осъществява обратна връзка по телефона, за доизясняване на подробностите по поръчката, доставката и начина на плащане.  След изясняване на подробностите може да се осъществи среща за физическо подписване на договор, ако това е необходимо или да се приеме за подписан такъв направената онлайн поръчка и нейното потвърждаване по силата на ЗЗД в смисъла за ЗЗП.
 • След финализирането на поръчката и изясняването на всички детайли на посочения от Потребителя имейл адрес се изпраща подробно потвърждение с всички параметри на поръчката.
 • За всеки етап от обработването на поръчката (финализиране на изработката, възможност продуктът да бъде взет от Потребителя, потвърждаване на дата за доставка, изпращане по куриер и др.) потребителят сеуведомява от КАЗА АРТ по имейл.
 • При поръчка за изработка на стоки, които изцяло съответстват на посочените в сайта по материал и размери, съгласяването с общите условия и извършването на онлайн поръчка имат силата на договор между КАЗА АРТ, като доставчик и Потребителя като клиент.
 • В случай, че Потребителят желае изработването на мебели по индивидуален проект, е препоръчително да се осъществи лична среща на място в шоурума на КАЗА АРТ след предварително уговорен час по телефон или имейл, с цел уточняване на всички детайли и въпроси от значение за изработване на проект. В случай на невъзможност да бъде посетен шоурума, КАЗА АРТ предлага консултация по телефона. 
 • При поръчката на мебели по индивидуален проект и размери, подписването на договорни отношения се извършва лично при среща между двете страни.
 • За изработката на кухни и вградени мебели, КАЗА АРТ задължително взима размери на място в обекта на Потребителя.
 1. Цени и начин на плащане
 • Поради строгата индивидуалност на всяка поръчка, цени се предоставят на Потребителя при отправяне на запитване за конкретни мебели, материал за изработка, цвят и вид на повърхностна обработка.
 • За изработка на мебели по индивидуален проект, окончателна цена се предоставя на Потребителя след изчистването на всички детайли по поръчката.
 • В цената на мебелите не е включен изработка на проект, транспорт, качване на стоката до жилището и монтаж, освен когато това не е указано изрично в потвърждението на поръчката. Това са услуги, които се заплащат допълнително в случай, че Потребителят желае да се ползва от тях. В зависимост от размера на поръчката, може една или повече от тези услуги да се предоставят безплатно на Клиента.
 • След получаването на потвърждението на поръчката, Клиента следва да заплати авансово капаро в размер на 30% до 50% в зависимост от обема на поръчката и индивидуалната договореност между страните.
 • Потребителят заплаща остатъка от стойността в деня на получаване на готовия продукт.
 • В случай, че Потребителят не заплати стоката при получаването й, КАЗА АРТ има право да откаже да предаде стоката на Потребителя, като в този случай КАЗА АРТняма да носи отговорност за забава.
 • За заплащане на цената КАЗА АРТприема всички видове разплащане, като конкретните варианти за заплащане на конкретната поръчка, с бъдат подробно изложени в потвърждението на поръчката, като се съобразяват с нормативните изисквания за заплащане по банков път.
 1. Срокове на изпълнение на поръчката и Доставка
 • Обичайно сроковете за изработка на мебелите са между 6 и 10 седмици в зависимост от натовареността на производството и обема на поръчката. Конкретният срок за изработка на конкретна поръчка се посочва в потвърждението на поръчката или сключения договор.
 • Срокът за изработката започва да тече от датата на извършване на авансовото плащане по потвърдена поръчка или сключен договор.
 • В случай, че в хода на изпълнението на поръчката се наложат промени, то срокът за изработката се увеличава съответно.
 • КАЗА АРТ не носи отговорност в случаи на забавяне на изработката поради причини независещи от КАЗА АРТ, както и поради забавяне на доставката от страна на наш партньор. Във всеки от тези случай КАЗА АРТ се ангажира да ви уведоми своевременно Потребителя за възникналите обстоятелства.
 • В случаите, в които Потребителят желае изработка на мебели по индивидуален проект към горните срокове се добавят следните срокове за изготвяне на самия проект:

–          1 седмица за изработка на проект от отделни мебели;

–          2 седмици за изработка на проект на кухня;

–          4 до 6 седмици за изработка на цялостен интериорен проект.

 • Поръчаната стока, в случай, че изрично е уговорена доставка, се доставя на посочения от Потребителя адрес в поръчката. Доставката се извършва в сроковете, описани в договора или потвърждението на поръчката.
 • Потребителят е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката, след предварителна уговорка за времето на доставка и монтаж.
 • Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида и ползвания транспорт за доставка.
 • Ако Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в регламентирания срок, поръчката се счита за невалидна и КАЗА АРТ се освобождава от задължението да извърши доставката.
 • В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получипоръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е били намерен на посочения адрес, то той поема за своя сметка разходите по доставката.
 • При доставката Получателят подписва приемо-предавателен протокол или товарителница, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки.
 • Получателят е длъжен да прегледа внимателно доставената стока в момента на получаването й.
 • При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, същите следва да бъдат отразени в приемо-предавателния протокол или в товарителницата.
 • Сроковете за доставка се посочват в потвърждението на поръчката или в сключения договор.
 • При предаване на стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на посочения за извършване на доставка адрес.
 1. Връщане на стока
 • По смисъла на чл. 55 от ЗЗП Потребителят има право да върне дадена стока, поръчана онлайн от КАЗА АРТ, в четиринадесетдневен срок от датата на доставка, във вида, в който е получена, ако тя вече не е монтирана. Връщането става при спазването задължително на следните условия:

–          Потребителят предварително писмено информира КАЗА АРТ на следния имейл адрес: interior@casaart.bg, че на основание чл. 55, ал. 1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително трябва да посочи и банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока;

–          Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка;

–          Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и окомплектовки, в добър търговски вид;

–          Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на КАЗА АРТ, рисът от случайно погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя;

–          В случай, че Потребителя се възползва от правото си по чл. 55, ал. 1 ЗЗП, при положение, че е изпълнил всички горепосочени условия, КАЗА АРТ се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път на посочената банкова сметка.

 • В случаите на закупуване на мебели по поръчка или по индивидуални размери, горната процедура не се прилага. В тези случаи връщането и замяната се допуска само в случай, че доставения артикул видимо не отговаря на направената поръчка или има недостатък, видим при получаването му по реда на раздел „Гаранционни условия и рекламации“.
 1. Гаранционни условия и Рекламации
 • При получаването на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
 • КАЗА АРТ осигурява гаранционно покритие на предлаганите стоки съгласно Закона за защита на потребителите.
 • Гаранцията за мебели, закупени в разглобен вид, важи само ако са монтирани от монтажна група на КАЗА АРТ. Когато монтажът не е извършен от такава монтажна група, КАЗА АРТ поема гаранция само при доказан производствен дефект.
 • Гаранцията влиза в сила от датата на предаване на стоката.
 • Ако недостатъците са били известни на Потребителя при приемане на стоката и той не е възразил за тях, КАЗА АРТ не отговаря за тези недостатъци.
 • Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок от две години, считано от предаването на стоката.
 • Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на оригинална касова бележка, придружаващи закупеното от Потребителя изделие, издадени от КАЗА АРТ. Предявяване на гаранционни претенции и тяхното удовлетворяване става по реда, предвиден в ЗЗП.
 • При несъответствие на предадената стока с потвърдената поръчка или сключения договор Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от КАЗА АРТ да приведе стоката в съответствие с потвърдената поръчка или договора. Реализирането на рекламацията става по реда, предвиден в ЗЗП.
 • Гаранцията отпада при:

–          неправилен монтаж, ремонт, преработване или подмяна на стоката или части от нея, извършени от Потребителя или от трето лице. 

–          повреди, предизвикани от неправилно преместване /следи от удари/ или неправилна експлоатация. 

–          увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди.

–          неправилно почистване, съхранение, неизползване по предназначение и неспазване на специфичните условия на стоката.

 1. Защита на личните данни
 • Предоставянето на личните данни от Потребителя е доброволно.
 • Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.
 • КАЗА АРТ заявява, че продаставените в процеса на регистрация лични данни – имена, адреси, телефон, e-mail или други, ще бъдат използвани със строга конфиденциалност, по смисъла на ЗЗЛД.
 • Достъп до предоставената лична информация може да получи само оторизиран държавен орган, само при определените от закона случаи и при изрично искане за това.
 • Използвайки този Сайт Потребителят дава изрично съгласието си за събирането и изполването на информацията по посочения по-горе начин.
 1. Авторско право
 • Дизайнът, структурата и съдържанието на тази Интернет страница са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на КАЗА АРТ. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения и лога от сайта, само при изричното съгласие на КАЗА АРТ за това.
 1. Други
 • КАЗА АРТ не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият Сайт.
 • КАЗА АРТне носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни непълни или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен или неточен адрес.
 • За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от електронния магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова спорът ще бъде отнасян за разрешаване до компетентния съд.

КАЗА АРТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на КАЗА АРТhttp://www.casaart.bg/ . Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящият документ разкрива Политиката за поверителност и защита на личните данни („Политика”), които се събират от потребителите на уебсайт с адрес (http://www.casaart.bg/ („Уебсайт”) във връзка с използването на Уебсайта, неговите услуги, съдържание и ресурси. Събирането, обработването и съхраняването на лични данни от потребителите на Уебсайта се извършва от КАЗА АРТ ООД в качеството на администратор на лични данни (”Администратор”, “Ние”).

Моля, запознайте се с настоящата политика за поверителност и защита на лични данни внимателно преди да осъществите достъп до Уебсайта и неговите услуги. Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате Уебсайта и да не използвате по какъвто и да е начин нашите услуги и продукти.

 1. Кои сме ние?

Администратор на личните данни е: КАЗА АРТ ООД, дружество, регистрирано според законодателството на Република България, с ЕИК 201698357, със седалище и адрес на управление в област Ловеч, община Троян, с Орешак 5630, ул. „Стара планина“ № 44.

 1. Валидност и действие

Настоящата Политика определя как се обработват Вашите лични данни, които ни предоставяте чрез Уебсайта в процеса на използване на неговите услуги и ресурси.

„Обработване на лични данни” включва всякакви действия по събиране, получаване, записване, организиране, съпоставяне, обновяване, променяне, извличане и по всякакъв друг законосъобразен начин използване и споделяне на Вашите лични данни.

Достъпът, разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите и ресурсите в Уебсайта изисква потвърждение, че сте запознати, разбирате смисъла и значението и приемате да сте обвързани от настоящата Политика. Преди да осъществите достъп до услугите на Уебсайта, Вие следва да изразите своето изричното съгласие да обработваме Вашите лични данни съгласно настоящата Политика. Можете да дадете Вашето съгласие за горепосочените действия с клик върху опцията „Съгласен(а) съм личните ми данни да бъдат използвани съгласно настоящата Политика за поверителност.” при регистрация в Уебсайта, при изпращане на поръчка без регистрация или при изпращане на запитване чрез формата за контакт, достъпна чрез Уебсайта.

Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на Уебсайта се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) и приложимото действащо българско и европейско законодателство.

Ние си запазваме правото по всяко време да правим изменения в настоящата Политика. Новите версии ще бъдат публикувани в Уебсайта. В случай че имате регистрация, ще бъдете извествявани за подобни промени на посочения от Вас email адрес. Ако сте потребител, който е предоставил достъп до своите лични данни без регистрация (при изпращане на поръчка или запитване) ще бъдете известени за промените на посочения в процеса на използване на услугите на Уебсайта email адрес.

При несъгласие с промени в настоящата Политика, Вие следва да ни уведомите писмено за това, след което Вашият Профил ще бъде заличен.

„Лични данни” са всички данни, които съдържат идентифицираща информация (например име, адрес, телефон, email и други). Преди да получим и обработим Вашите лични данни, изискваме Вашето изрично, информирано и свободно дадено съгласие за това.

Публикуваната тук Политика е приложима и валидна за регистрирани и нерегистрирани потребители на услугите на Администратора, достъпни чрез Уебсайта. Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които Администраторът не контролира, но към които препращат или са свързани, директно или индиректно, предоставяните чрез Уебсайта услуги и ресурси. Следва да бъдете информирани, че всички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствени политики за защита на лични данни, както и че ние не носим отговорност за тях. Вие следва да се запознаете с политиките за лични данни на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни чрез същите.

 1. Какви данни събираме за Вас?

Вие имате право да осъществявате достъп до Уебсайта без предоставяне на личните Ви данни и регистрация. Достъпът до услугите на Уебсайта изисква предоставянето на лични данни, например при регистация, при изпращане на поръчка без регистрация, при заплащане на поръчка по един от посочените в Уебсайта методи, при изпращане на запитване чрез формата за контакт, достъпна на следния линк – тук;

Лични данни, предоставяни от Вас:

Когато се регистрирате, за да използвате Уебсайта, или изпращате поръчка без регистрация или запитване чрез формата за контакт, ще Ви бъде поискана информация, която е необходима единствено и само за използването на услугите и ресурсите на Уебсайта. Събирането на тези данни се извършва в съответствие с приложимите законови изисквания за сигурност.

Използването на услугите на Уебсайта изисква да сте навършили 16-годишна възраст. Със създаването на потребителски профил, или изпращането на поръчка или запитване, Вие потвърждавате, че сте навършили 16-годишна възраст.

Успешната регистрация или изпращане на поръчка или запитване изисква попълването на определени задължителни полета, маркирани като задължителни.

В процеса на създаване на потребителска регистрация в Уебсайта се изисква създаването на уникална парола, както и предоставяне на следните данни:

 • име и фамилия;
 • email адрес;
 • телефон
 • държава и населено място, адрес за доставка.

При изпращане на поръчка без регистрация се изисква предоставяне на следните данни:

 • име и фамилия;
 • email адрес;
 • държава, населено място, пощенски код и адрес;
 • телефон.

При заплащане на поръчка по банков път, Вие предоставяте достъп до своите:

 • три имена;
 • номер на банкова сметка;
 • име на банка.

При изпращане на запитване чрез формата за контакт, достъпна в Уебсайта, се изисква предоставяне на следните данни:

 • име и фамилия ;
 • email адрес;
 • предмет и описание на запитването.

Като част от предвидените мерки за защита на личните данни, ние използваме метода на псевдонимизация на част от данните. Част от данните, които ни предоставяте в процеса на използване на услугите на Уебсайта, не биха могли сами по себе си да Ви идентифицират директно, но могат да бъдат свързани с дадено физическо лице чрез използването на допълнителна информация, предоставена от Вас, следователно същите следва да се считат за информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

Попълването на незадължителните полета при регистрация или в процеса на използване на услугите на Уебсайта е изцяло по преценка и отговорност на Потребителите. Всички незадължителни данни, които ни предоставяте при използването на Уебсайта или чрез друга комуникация с нас, които не сме поискали изрично от Вас, но сте ни предоставили, ще разглеждаме като лични данни, получени при изрично изразено съгласие за обработването.

Такива данни ще обработваме законосъобразно чрез прилагане на принципите за минимизиране и ограничаване.

Потребителят е отговорен за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.

Не събираме лични данни, които:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
 • разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до здравословното състояние, сексуалния живот или до човешкия геном, освен в случаите, когато е постъпил сигнал за нежелан страничен ефект след употреба на продукт;
 • се предоставят от потребители, ненавършили 16-годишна възраст, без съгласието на родителите или законните им представители. Администраторът ще изтрива всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които е известно, че са ненавършили 16-годишна възраст и не са получили съгласието на своите родители или законни представители да използват Уебсайта, услугите и съдържанието.

Данни, които събираме автоматично:

Всеки път, когато посещавате Уебсайта, ние автоматично събираме следните данни:

Информация за Вашето Устройство:

 • Ние събираме данни, свързани с Вашето устройство (като например модел на устройството, версия на използваните от Вас операционна система и браузър, както и IP адрес).

Информация за местоположение:

 • Когато използвате услугите на Уебсайта е възможно да събираме и обработваме информация относно Вашето действително местоположение (гео-локация). Използваме най-различни средства за установяване на местоположение, включително IP адрес, GPS, точки за достъп до Wi-Fi и клетъчни кули.

Информация, която събираме при използване на услугите на Уебсайта:

 • Информация относно интернет страници, които препращат към Уебсайта, както и такива, към които препраща Уебсайтът, дата и час на посещение, продължителност на посещението, скорост на зареждане на Уебсайта, и други данни във връзка с Вашето взаимодействие с Уебсайта. Автоматично се създава и лог-файл с данни за активността на даден потребител като дата и час на посещение на сайта, направени и отказани поръчки.

Бисквитки:

 • Уебсайтът използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате Уебсайта или преминавате от една страница към друга.
 • С помощта на бисквитки уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на Потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение. Бисквитките се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение.
 • Ние използваме следните видове бисквитки:

Сесийни (Session cookies) – позволяват на Уебсайта да свързва действията на Потребителя по време на сесията на браузъра. Те могат да се използват за различни цели, като например да се запаметят потребителски предпочитания по време на сърфиране в Уебсайта. Те биха могли да се използват и за сигурност, когато Потребителят има достъп до интернет банкиране или за улесняване на използването на уеб-базирана поща. Session cookies изтичат след сесията на браузъра и не се съхраняват в по-дългосрочен план.

Постоянни (Persistent cookies) – съхраняват се на устройството на Потребителя между сесиите на браузъра, които позволяват предпочитанията или действията на Потребителя в целия Уебсайт (а в някои случаи в различни сайтове) да бъдат запаметени. Постоянните бисквитки могат да се използват за различни цели, включително за предпочитания и избор на потребителите при използване на уебсайт или за насочване на реклама.

На първа и трети страни (First & Third Party cookies) – бисквитки на първа страна са тези, които са поставени в Уебсайта, който е избран за посещение от Потребителя. Част от съдържанието в Уебсайта може да бъде от доставчик – трето лице (напр. видеоклип или реклама). Тези трети лица също могат да задават бисквитки чрез Уебсайта. Това са „бисквитки на трети страни“. Доставчиците, трети страни, са отговорни за спазването на приложимото законодателство и на собствената си политика за бисквитки.

 • Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия Уебсайт. Данните, които събират, са предмет на приложимата политика за поверителност на тези трети страни.
 • Уебсайтът използва маркетинг услугите на Google Analytics for Display както иFacebook Pixel, по-конкретно услугата за ремаркетинг. Тази услуга се изразява в пренасочването на реклами и обяви към потребители, които вече са посетили Уебсайта. Вие можете да откажете виждането на реклами и обяви от Google Analytics for Display и излагането Ви на реклами и обяви от мрежата на Google Display Network. За тази цел следва да посетите Ads Preferences Manager (https://www.google.com/settings/ads/onweb/) и да инсталирате Analytics Opt-out Browser Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Уебсайтът използва ремаркетинг за целите на онлайн рекламата, което означава, че потребителите, които не са отказали достъп на Google Display Network по горепосочените начини, могат да бъдат изложени на реклами и обяви от Уебсайта в мрежата от съдържание на Google. Трети страни като Google или Facebook могат да показват реклами и обяви на Уебсайта в сайтовете от тяхната мрежа на съдържание (като например Google Analytics и DoubleClick cookies), което допринася за оптимизирането на обявите въз основа на информация, получена от предишни посещения на потребителите до Уебсайта.

 • Всеки Потребител има възможност да приеме или откаже използването на бисквитки, като избере един от следните бутони при осъщестяване на първоначален достъп до Уебсайта: Приемам бисквитките/Отказвам бисквитките.
 • Следва да бъдете информирани, че има определени категории бисквитки, които са необходими за цялостното и качествено предоставяне на услугите на Уебсайта. Това са т.нар. строго необходими бисквитки, чиято употреба няма как да бъде отказана чрез натискането на бутона “Отказвам бисквитките” при първоначален достъп до Уебсайта. Те са нужни за нормалното и цялостно функциониране на Уебсайта, като без тях предоставянето на нашите услуги е невъзможно. В случай че забраните тяхното използване чрез настройките на Вашия браузър, е възможно достъпът Ви до Уебсайта, неговите услуги и ресурси да бъде частично или напълно ограничен.
 • Потребителите винаги имат и опцията да включи и изключи бисквитки чрез промяна на опциите на своя браузър. Повече за настройките на бисквитки в конкретен браузър, научете тук:

o Cookie settings in Google Chrome

o Cookie settings in Firefox

o Cookie settings in Internet Explorer

o Cookie settings in Safari

 • Отказът от бисквитки от страна на Потребителя може да доведе до ограничаване на функционалността или до невъзможност да се използват услугите на Уебсайта.

 1. Какви са целите на обработка на Вашите лични данни?

Личните данни, които събираме са необходими за предоставянето на качествени услуги и за да Ви осигуряваме своевременна техническа и друга помощ при необходимост.

Предоставените от Вас лични данни използваме за следните цели:

 • За нормалното функциониране на всички услуги в Уебсайта, включително, но не само: за създаването на регистрация в Уебсайта, за изпращане на поръчки чрез Уебсайта, за заплащане на направените поръчки, за осъществяване на комуникация с Администратора;
 • За да осигурим сигурно и надеждно използване на услугите и съдържанието чрез верификация на правата Ви за достъп до заявените от Вас услуги и ресурси;
 • Да подобряваме постоянно качеството на нашите услуги и съдържание чрез получаването на изпратени от Вас предложения, съвети и идеи за разширяване на съществуващите и въвеждане на нови услуги чрез нашия Уебсайт;
 • Да Ви изпращаме новини, електронни бюлетини, оферти, интересна и полезна информация и други съобщения.
 • Да Ви осигурим специализирана информация за пълноценното използване и достъп до промоции, кампании, игри и други ресурси на нашия уебсайт, както и инструкции, указания и друго полезно съдържание чрез получените данни за Вашите предпочитания;
 • Да Ви поканим да участвате в анкети и проучвания на потребителското мнение за качеството и удовлетворението от съдържанието и други ресурси в нашия Уебсайт;
 • За други позволени от закона цели във връзка с качественото изпълнение на всички настоящи и бъдещи услуги и ресурси в Уебсайта.

При промяна в целите ние ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие за обработване на личните Ви данни в съответствие с новите цели.

 1. Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

 • ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадето съгласие;
 • въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;
 • това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;
 • има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Уебсайта или друг защитим обществен интерес;
 • това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.

Нашите служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка на Уебсайта и Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност.

Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

Възможно е да споделяме данни, които не Ви идентифицират лично, с нашите търговски партньори (медии, маркетинг агенции и други бизнес партньори, които са приели да спазват настоящата Политика) с цел предоставяне с Ваше съгласие на информация относно продукти и услуги, както и промоции и оферти.

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.

По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни. В случай на разкриване на лични данни на даден потребител пред публичен орган във връзка с разследване или производство срещу него, не сме задължени да уведомяваме въпросния потребител.

 1. Вашите права

По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право без да дължите нищо по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: interior@casaart.bg

Вие имате и правото да бъдете информирани преди личните Ви данни да бъдат предоставени за първи път на трети страни за целите на директния маркетинг, или когато биват използвани от името на трети лица. Вие имате право да се противопоставяте на това прехвърляне или използване, без да дължите нищо.

Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: interior@casaart.bg

Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: interior@casaart.bg

В случай че част от информацията, която съхраняваме осносно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате като променяте информацията, съдържаща се във Вашия профил, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: interior@casaart.bg

Вие имате правото да се свържете с нас с цел да поискате пълно заличаване на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: interior@casaart.bg

Също така, Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: interior@casaart.bg Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на Вашите лични данни.

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, местният надзорен орган е:

Комисия за защита на лични данни, адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, e-mail: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: http://www.cpdp.bg/.

 1. Къде съхраняваме Вашите лични данни и за какъв период?

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на Република България.

Ние съхраняваме личните Ви данни за периода, в който сте регистриран активен потребител на Уебсайта, и за период не по-дълъг от необходимия за постигане на гореописаните цели, или до преустановяване на Услугите и/или на Уебсайта.

В случай че желаете да заличите своя Профил в Уебсайта, личните данни, които се съхраняват за Вас, ще бъдат заличени без излишно забавяне.

По изключение е допустимо от закона по-нататъшното запазване на личните данни само в случаите, когато е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и правото на информация, за спазване на правно задължение, за изпълнение на задача от обществен интерес или при изпълнение на официални функции, възложени на нас в качеството ни на Администратор, по причини от публичен интерес в областта на общественото здравеопазване, за целите на архивирането в обществен интерес,за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели, или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

 1. Технологични и организационни мерки за сигурност на обработката. Рискове.

Нашата цел е да гарантираме качеството и целостта на данните, предоставени ни от потребителите на Уебсайта. За тази цел са предприети адекватни технологични и организационни мерки, които допринасят за защитата, точността, актуалността и пълнотата на данните.

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени сървъри. Ние прилагаме подходящите технологични и организацинни мерки, необходими за защитата на Вашите лични данни, и подходящото ниво на защита, което гарантира конфиденциалността и целостта на данните и предотвратява унищожаването, загубата, неправомерната промяна или неразрешеното разкриване на лични данни.

В случай че сме Ви предоставили код/парола за достъп до Уебсайта, Вие приемате и се съгласявате, че носите отговорност за защитата и конфиденциалността на тези код/парола. В никакъв случай ние няма да поискаме от Вас да предоставите тези код/парола на други лица.

Независимо от мерките, предприети за защита на Вашите данни, следва да бъдете информирани, че преносът на данни по Интернет или друга отворена мрежа никога не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Вашите данни и да ги използват.

 1. Данни за контакт

За допълнителна информация, жалби или упражняване на Вашите права, можете да се свържете с нас на:

 • адрес:
 • телефонен номер:
 • email:
 • Форма за контакт:

Настоящата Политика е в сила от 23.03.2020 г. и е в съответствиe с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

сключване на договора – при договор за услуги;

приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: https://www.cpdp.bg/

(2) Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, 

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: https://kzp.bg/

За въпроси и разрешаване на спорове:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage